بیا وقتی برای عشق هورا می کشد احساس...

بیا وقتی برای عشق هورا می کشد احساس

به روی اجتماع بغض حسرت گاز اشک آور بیندازیم

بیا با خود بیندیشیم

اگر یک روز تمام جاده های عشق را بستند

اگر یک سال چندین فصل برف بی کسی بارید

اگر یک روز نرگس در کنار چشمه غیبش زد

اگر یک شب شقایق مرد

تکلیف دل ما چیست؟

و من احساس سرخی می کنم چندیست

و من ازچند شبنم پیش تر خواب نزول عشق را دیدم

چرا بعضی برای عشق دلهاشان نمی لرزد

چرا بعضی نمیدانند که این دنیا به تار موی یک عاشق نمی ارزد

چرا بعضی تمام فکرشان ذکر است

و در آن ذکرهم یاد خدا خالیست

   وگویی میوه ی اخلاصشان کال است

چرا شغل شریف و رایج این عصر رجالیست

چرا دراقتصاد راکد احساس این مکاره بازاران صداقت نیز دلالیست       

کاش میشد لحظه ای پروازکرد

حرفهای تازه راآغاز کرد

کاش میشد خالی از تشویش بود

برگ سبزی تحفه ی درویش بود

کاش تا دل می گرفت و میشکست

عشق می آمدکنارش می نشست

کاش با هر دل دلی پیوندداشت

هر نگاهی یک سبدلبخند داشت

کاش که این لبخند ها پایان نداشت

سفره ها تشویش آب و نان نداشت

کاش می شد ناز را دزدیدوبرد

بوسه را با غنچه هایش چید و برد

کاش دیواری میان ما نبود

بلکه میشد آنطرف تر را سرود

کاش من هم یک قناری میشدم

در تب آوازجاری میشدم

 بال در بال کبوتر میزدم

آن طرفتر هاکمی سر میزدم

با پرستو ها غزل خوان میشدم

پشت هر آوازپنهان میشدم

کاش هم رنگ تبسم میشدم

در میان خنده ها گم می شدم

آی مردم من غریبستانیم

امتداد لحظه ای بارانیم

شهر من آن سو تر از پرواز هاست

در حریم آبی افسانه هاست

شهر من بوی تغزل می دهد

هر که می آید به او گل میدهد

دشت های سبز  وسعت های ناب

نسترن نسرین شقایق آفتاب

باز این اطراف حالم را گرفت

لحظه ی پرواز بالم را گرفت

می روم آن سو تورا پیدا کنم

در دل آینه جایی واکنم

/ 2 نظر / 14 بازدید
Nafas

این روزها...بیشتر از قبل ،حال همه را می پرسم... سنگ صبور غم هایشان می شوم... اشک های ماسیده روی گونه هایشان را پاک می کنم اما...یک نفر پیدا نمی شود که دست زیر چانه ام بگذارد... سرم را بالا بیاورد و بگوید: حالا تـــــــو برایم بگو...!!

Nafas

هوایت که به سرم می زند‎ سرد می شوم‎،از تنها بودنم‎ پر می کشم‎،برای آغوشت‎ جان می دهم‎،برای یک لحظه لمس دست هایت آهنگ انتظار‎،هنوز ترانه ای ست که می شنوم‎ به سینه‎ می تپد،‎قلبم‎ هزار بار به امید دوستت دارم های تو‎ خدا کند ‎بیایی و ‎آرام بگیریم من و دل‎